Kód pojišťovny

Křečové žíly nepodceňujme

Ilustrační obrázek

Jakmile jednou křečové žíly vzniknou, zbavíte se jich pouze operací. Povrchové záněty žil mohou být léčeny protizánětlivými léky a antibiotiky.
Operace křečových žil jsou staré skoro dva tisíce let. Praktikoval  je už v roce 45 před naším letopočtem římský lékař Cornelius Celsus. Teprve v prvních moderních metodách v minulém století se však objevily způsoby odstraňování varikózních žil po částech.

Proč vznikají?

Křečové žíly jsou onemocněním povrchových žil, které už neplní svou funkci spočívající ve vedení krve zpět k srdci. Krev odtéká z nohou proti zemské přitažlivosti - tedy nahoru směrem k srdci. Žíly jsou proto vybaveny množstvím chlopní, které brání zpětnému toku.  Při uvolnění svalového napětí se krev nevrací, chlopně totiž návrat neumožní. Ve zdravých žilách se při pasivním sezení nebo stání krev žílou prakticky nepohybuje. Krev se pohne při každém stlačení žíly stažením okolních svalů - a to díky zdravým chlopním jen správným směrem. Opakovaným přetěžováním se žilní stěna postupně uvolní a žíla se rozšíří. Nerozšíří se však chlopně, proto se stanou nefunkčními. Poškozené chlopně umožní v klidu pohyb krve dolů a při stlačení svalem oběma směry, tedy nejen směrem požadovaným. Tlak hromadící se krve se zvyšuje a postižená žíla se rozšiřuje. A právě rozšiřováním žil vznikají žilní městky - křečové žíly (varixy). Stagnace krve při statickém zatížení u křečových žil způsobuje, že neokysličená krev s metabolickými až toxickými zplodinami působí na nervová zakončení, a tak vznikají křeče.

Celé lidské krevní řečiště tvoří z 90% hluboký žilní systém a z 10% povrchový. Hluboký žilní systém je uložen mezi svaly - ty svými pohyby přečerpávají krev výš k srdci. Povrchový žilní systém je s hlubokým spojen řadou spojek a stejně jako on je vybaven chlopněmi. Problém nastane, když nefungují. V žilním systému vzniká přetlak. Jeho projevem je pocit těžkých, unavených nohou, pocity pálení a bolesti. Výsledkem jsou pak viditelné varixy. K příznakům varixů někdy patří i noční křeče. Proto o nich mluvíme jako o křečových žilách.
Křečové žíly neboli varixy patří mezi velmi častá onemocnění žilního systému, podle statistik trápí 30 až 60 procent lidí. Podle odborníků lze dokonce křečové žíly považovat za jedno z nejčastějších civilizačních onemocnění.

Nejen dědičnost

Křečové žíly jsou převážně záležitostí žen. Varixy se objevují ve třech obdobích - v období plnoletosti, po porodu a kolem přechodu. Hlavní roli hraje dědičnost v linii ženského pohlaví. A také věk a profese. K „nejohroženějším" povoláním patří pokladní, kadeřnice, recepční, učitelky a zdravotní sestry. U lidí, kteří mají ke křečovým žilám predispozici, se mohou křečové žíly objevit velmi brzy, třeba i ve třinácti letech. Není také náhoda, že se křečové žíly často objevují v těhotenství. Je to způsobeno tlakem plodu na pánevní žíly, které odvádějí hůře krev k srdci, a rovněž hormonální vlivy. Ty následně způsobují rozšíření žilní stěny a výskyt varixů již v prvním trimestru těhotenství.

Vzácně, zhruba ve třech až pěti procentech, se křečové žíly vyskytují i v netypických oblastech, u žen například v rozkroku a na vnitřních částech stehen. Nepůsobí jen kosmeticky nevhodně, ale jsou i původcem obtíží před menstruací a během ní. Jejich původ na rozdíl od běžných křečových žil není v hlubokých žilách končetinových, ale v hlubokých žilách pánevních. Vznikají pravidelně v průběhu jednotlivých, spíše následujících těhotenství, vlivem zvýšeného tlaku v oblasti pánevní.

Vaginální varixy jsou křečové žíly v oblasti pochvy a souvisí obvykle s dalšími varixy v oblasti zevních rodidel nebo kolem dělohy, často bývají spojeny s hemoroidy. Kromě vrozené dispozice se na jejich rozvoji negativně podílí hlavně těhotenství či některá onemocnění dané lokality. Terapie je obvykle zaměřena jen na doprovodné nepříjemné příznaky s tím, že se používají venotonika. Varixy na zevních rodidlech je možné injekčně sklerotizovat, v případě varixů postihujících vnitřní orgány se v závažnějších případech provádí operace.

Zatímco ženám křečové žíly nejčastěji opravdu kazí jen krásu nohou, u mužů mohou způsobit třeba neplodnost. Varixy se jim totiž mohou tvořit v šourku. Říká se jim varikokéla. Jde o poruchu v cévním zásobení varlete. Do cév přitéká více krve, než odchází, a proto se rozšiřují. V šourku postupně vznikají žilní pleteně. Jakékoli známky onemocnění by měly muže podnítit k návštěvě lékaře. Ten musí nejprve vyloučit onemocnění ledvin včetně zhoubného nádoru. Pokud urolog potvrdí varikokélu, je třeba podstoupit operační zákrok. Varlata totiž potřebují k tvorbě spermatu o několik stupňů nižší teplotu, než má tělo. Městnání krve v cévách je však zahřívá. Důsledkem je pak snížená plodnost a někdy bohužel i neplodnost.

Zdravotní komplikace

Neléčené a vyvinuté varixy mohou znamenat vážný zdravotní problém. Nejde jen o záněty žil či krvácení.  Křečové žíly mohou způsobit embolii nebo bércový vřed, proto je nutné léčbu neodkládat. Křečové žíly, které nejsou léčeny, se stále zhoršují a rozšiřují, s přetlakem v žilním systému na dolních částech bérce dochází také k pigmentacím - ze začátku hnědým, tmavě hnědým až černým. Mohou vznikat i záněty povrchních žil a následně záněty hlubokých žil. S přetlakem dochází k dermatoskleróze - to je stav, při kterém kůže nevypadá zdravě.

Mnoho lidí spoléhá na tzv. venofarmaka - preparáty rostlinného původu. V lékárnách jich uvidíte velké množství, ale jen některé z nich mají prokazatelný účinek. Zvyšují napětí žilní stěny, zmírňují otoky, brání shlukování červených krvinek a tím i vzniku krevních sraženin a zabraňují zánětu. Ke zmizení křečových žil však tato léčba nevede. Problém se pomalu zvětšuje a z původně kosmetické vady vzniká zatěžující onemocnění. Varixy s postižením větších žilních kmenů lze odstranit pouze operativně. Čím dříve zákrok podstoupíte, tím lépe.

Prevence

To, že jsme se narodili s dispozicemi ke vzniku křečových žil, neovlivníme. Můžeme pouze oddálit dobu, kdy se objeví, či zmírnit průběh onemocnění. Pozor si musíme dát na nadváhu, kouření a už zmíněnou hormonální antikoncepci. Spouštěcím mechanismem pro vznik varixů může být těhotenství nebo náhodné poruchy zdraví spojené s onemocněními žilního oběhu dolních končetin včetně úrazů.

Největší nápor na žíly vzniká nehybným stáním. U lidí s rodovou dispozicí je snížená kvalita vaziva žilní stěny dána, a tak vznik varixů ovlivníme jen stěží. I tak je ale podle odborníků nezbytné dlouhodobě  bránit stagnaci krve v žilách dolních končetin. Musíte-li stát v zaměstnání dlouho bez hnutí, stačí střídavě přešlapovat z nohy na nohu. Už tím pumpujete krev, která se pak posouvá správným směrem a nestojí na místě. Při větší zátěži je také vhodná elastická bandáž. Nevhodné je i dlouhodobé sezení bez pohnutí, zvláště s nohou přes nohu. Člověk ohrožený varixy by se měl často hýbat a zaměřit by se měl hlavně na pohyb dolních končetin. Účinné je střídání svalového napětí a uvolnění v lýtkových svalech. Lidé s dispozicí k tvorbě křečových žil by obecně měli častěji chodit než stát a raději ležet než sedět. Při každé příležitosti je vhodné nohy položit do výšky, a tím napomoci žilnímu návratu.
Důležité je celoživotně udržovat přiměřenou a stabilní hmotnost, rozumně se pohybovat a sportovat. Vhodné jsou zvláště sporty s nízkým rizikem úrazu a trénující výkonnost žilně-svalové pumpy (vhodné je opakované zatížení malou silou - chůze, vytrvalostní běh, tanec, běh, běh na lyžích). Nedoporučují se sporty se zapojováním břišního lisu, například vzpírání. Důležité je i vhodné oblečení a obuv, hydratace a vyvážená strava.

Možnosti léčby

U křečových žil existuje několik možností léčebných postupů, nejdříve je ale nutné určit správně diagnózu. Teprve po důkladném předoperačním vyšetření je možné rozhodnout, kterou metodu operatér zvolí. Lékař se zajímá o celkový stav pacienta. Operace se musí zvolit podle postižení křečových žil každého jednotlivce. Pro rozsáhlé, atypické křečové žíly nelze použít jiné než operační řešení dané jasnými cévně-chirurgickými principy. U rozsáhlých křečových žil, které postihují největší povrchní žíly dolních končetin, pak kromě operace můžeme využít i katetrizační metody. N a některých pracovištích se používají i speciální katetrizační metody, při nichž je za použití sklerotizační pěnové látky vyplněna celá postižená žíla. Výsledkem by mělo být postupné vstřebávání žíly z vnitřní strany buď tepelně postižené v případě laseru nebo radiofrekvence, nebo chemicky narušené  farmakem při katetrizační sklerotizaci. Všechny tyto metody však počítají s tím, že u pacienta nebyla již dříve provedena klasická operace.

Nebude nám chybět?

Často nás napadá otázka, zde tělu odstraněné žíly nechybí. Postižené žíly nemají v krevním systému žádnou úlohu. Krev se v těchto křečových žílách pohybuje jen pasivně - když nemocný zvedne nohu nad úroveň pánve a při kompresi povrchního řečiště elastickou bandáží nebo stahující punčochou. Ve svislé poloze ve varixech krev k srdci neteče, žilní systém se přeplňuje a tlak krevního sloupce se v závislosti na tom zvyšuje. To může být příčinou zánětu, pocitu těžkých nohou, někdy křečí a později otoků. Nejčastěji jsou postiženy hlavní povrchové žilní kmeny dolních končetin - velká skrytá žíla vedoucí od vnitřního kotníku do třísla a malá skrytá žíla, která začíná u vnějšího kotníku a končí v podkolenní jamce.

Neoblíbené punčochy

Kompresivní léčba se provádí pomocí kompresivních punčoch a obinadel. Buď se používá jako součást léčebných postupů, např. po operaci varixů, nebo při sklerotizacích. Samostatně se používá k léčbě projevů chronické žilní nedostatečnosti, je-li potřeba stav žilního systému stabilizovat, a u osob, u nichž nelze z různých důvodů jinou terapii křečových žil provést. V teplejším období nebo preventivně lze použít i podpůrné punčochy, které také zajišťují odstupňovaný tlak podporující žilní i lymfatický odtok, ale celkově mají tlaky nižší, takže se lépe nosí.
Kompresivní elastické punčochy můžete získat i na předpis s částečnou úhradou u smluvních pojišťoven vždy jednou za půl roku. Je-li pacientovi doporučena operace, je denní nošení punčoch až do zákroku ta nejlepší prevence možných komplikací, například zánětu žil. Zdravotní punčochy se dají nosit i po operaci, ale nemusí se nosit stále. Na místě jsou především při statickém zatížení vlivem dlouhého stání či sezení a u žen v období několika dní před a v prvních dnech menstruace.

Moderní metody

Operaci samozřejmě předchází důkladné vyšetření cévního systému dolních končetin, tedy tepen, hlubokých a povrchních žil, barevným duplexním ultrazvukem. Toto vyšetření umožní nahlédnout do celého cévního systému dolní končetiny jak po stránce anatomické, tak funkční. Na základě tohoto vyšetření se lékař rozhodne, jakou metodu použije.
Pro menší žíly se používá metoda kosmetické flebotomie, jedná se o kosmetické odstranění žil. Postup je prostý. Z drobných řezů se žíly z kůže vytahují speciálními ostrými háčky. V případě použití pouze místního umrtvení bývá zákrok zpravidla bolestivější, než když je operace provedena v kombinované anestezii. Kombinovaná ambulantní anestezie spočívá hlavně v nitrožilním podání ultrakrátce působících léků a ve srovnání s klasickou narkózou je mnohem šetrnější. Díky tomu je možné po zákroku odejít s doprovodem domů. Tato metoda se užívá pro odstranění  nejpovrchnějších dobře viditelných křečových žil.
Metoda CHIVA je první metodou využívající vyšetření duplexním ultrazvukem. Podstata metody spočívá podle přesných a přísných pravidel v systému podvazů a zkrácení patologických žil. Děje se tak z drobných řezů, aby se změnil nesprávný krevní proud způsobující křečové žíly. I při této metodě se počítá s tím, že před ní nebyla použita klasická operace.
Co se děje při operaci křečových žil laserem? Působením tepla dochází k termickému poškození stěny žíly a vytvoření směsi horké krve s mikrobublinkami. To vede k uzavření žíly hematomem - tedy k trombotizaci. Krevní sraženina se postupně přeměňuje na vazivovou tkáň, která se postupně zatahuje a zmenšuje objem. Výhodou laserových operací je rychlejší hojení než u klasických zákroků a menší procento komplikací.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.