Kód pojišťovny

Alkoholismus

Ilustrační obrázek

Pokud používáme alkohol v malém množství, může napomoci k zlepšení chutě k jídlu a vyvolat pocit dobré nálady.

Příčinou je zvýšené prokrvení kůže, v důsledku čehož konzument pociťuje příjemné teplo. V mozku potlačuje alkohol úzkostné stavy a zvyšuje pocit sebedůvěry. Nutno však podotknout, že tento účinek funguje pouze dočasně.

Závislost

V případě, že je alkohol používán opakovaně, hovoříme o těžkém pití a u postižené osoby se mohou projevit postupné a nenápadné změny osobnosti. Ty mají s velkou pravděpodobností svůj původ v chemickém základě a většinou vedou k trvalé potřebě pití, která se neustále zvyšuje. Jestliže se při odkladu konzumace alkoholu objevuje naléhavá touha něco si dát, jedná se jednoznačně o stav závislosti.

Stádia alkoholismu

V raných stádiích těžkého alkoholismu je charakter závislosti spíše psychický než fyzický. Nejprve se objevuje únava a stres, které přivádějí člověka k pití a posléze se alkohol stává oporou, která přechází z psychické závislosti na fyzickou. V přechodném období to nemusí být zcela jasně patrné, ale s tím, jak se fyzická závislost prohlubuje, stává se přerušení pití stále obtížnějším a nepříjemnějším. Postupně dochází k situaci, kdy přerušení konzumace alkoholu vyvolává třes, pocení a akutní stres. První sklenka přinese úlevu – až do příště.

Účinky alkoholu v počátcích

Alkohol působí na různé osoby odlišným způsobem. Stejné množství promění jednoho člověka v duši společnosti, jiného přivede k agresivitě a třetího tiše uspí. I když alkohol snižuje nervové napětí, není stimulující, ale deprimující látkou. Záhy po průniku do krevního oběhudochází k narušení soudnosti, sebekontrole i narušení soudnosti.

Problém alkoholismu

Za alkoholika můžeme označit každého pijáka, který v důsledku svého pití utrpí újmu. Alkohol rozvrací rodinné vztahy, připravuje jednotlivce o zaměstnání a reputaci ve společnosti. V konečném důsledku vede k sebedestruktivnímu chování a může způsobit smrt. Jako alkoholika si asi většinou každý představí obraz zcela zruinovaného člověka, ale nejedná se vždy o jedince na okraji společnosti. Jedná se často i o matky na mateřské, manažery ve vedoucích funkcích nebo vysoké státní úředník.

Alkoholismus postihuje všechny lidi bez rozdílu věku nebo společenského postavení. Jakmile dojde k rozvoji závislosti, dotyčná osoba zanedbává rodinu, nedodržuje termíny a sliby, lže a hlavně si nechce připustit, že má problém.

Ženy alkoholičky

Ženy jsou alkoholem mnohem zranitelnější než muži. K narušení jejich nervového systému a jater je pravděpodobně potřebné menší množství alkoholu než u mužů.

Jaké jsou příčiny závažného pití?

Ve společnosti je pití akceptováno j jako přijatelná kulturní aktivita a vzhledem k tomu, že někteří lidé se nacházejí pod větším společenským tlakem než jiní, a tím jsou vystaveni vyššímu riziku, že se z nich stanou alkoholici. Většímu riziku jsou také vystaveny některé profese, např. lidé pracující v pohostinství, obchodní zástupci, ředitelé apod. U těchto pracovníků hraje svoji roli častý společenský styk a dostupnost alkoholu. Bohužel není žádným překvapením, že v posledních letech se do pasti závislosti na alkoholu dostávají také ženy v domácnosti, které jsou často v izolaci a pití se pro ně stává únikovým prostředkem z každodenní všednosti. Podle statistik je prokázáno, že děti alkoholiků mají zvýšené riziko rozvoje stejných problémů jako jejich rodiče. U alkoholiků se také ve zvýšené míře vyskytují deprese, úzkosti a stavy beznaděje.

Cirhóza jater

Jedná se o onemocnění jater, které vede postupně k destrukci jaterních buněk. Nahrazují se přitom vazivovou tkání, což vede k tvrdnutí orgánu a snížení jeho výkonnosti. Cirhotická játra tvoří shluky malých uzlíků a mají sukovitý vzhled.

Excesivní požívání alkoholu

Mezi nejčastější příčinu cirhózy patří pravidelné požívání alkoholu v průběhu několika let. Důležitou roli hraje také průměrná denní dávka alkoholu vypitá za několik let. K cirhóze jater může dojít po pití jakéhokoli druhu alkoholického nápoje. Mezi druhou nejčastější příčinu nemoci patří jaterní infekce, které známé pod souhrným názvem hepatitidy. Virové hepatitidy většinou probíhají několik týdnů nebo měsíců. Některé případy onemocnění přecházejí do chronického zánětu, kterému říkáme chronická aktivní hepatitida, která může po mnohaletém průběhu vyústit v cirhózu.

Jaké jsou příznaky?

U lehkých případů může být příznaků velmi málo nebo dokonce vůbec žádné. Začátek onemocnění je postupný. Játra se běžně účastní odstraňování velkého množství jedovatých látek z krevního oběhu, odvozují se první příznaky z hromadění těchto látek, které se nemocnými játry dostatečně neodstraňují. Na hrudníku a horní polovině trupu se mohou objevit malé červené skvrny. Postupně dochází k zvětšení a tvrdnutí jater a uzávěru jejich krevního řečiště. Výsledkem je omezení průtoku krve játry. Mezi další příznak patří zvětšení břicha v důsledku hromadění tekutiny v břišní dutině. V nejtěžších případech dochází k narušení mentálních funkcí, porušení vědomí až kómatu a nakonec ke smrti.

Prognóza

Játra mají velkou schopnost regenerace, takže jestliže je možné při prvních známkách cirhózy odstranit její příčinu, může dojít k úpravě stavu, v některých případech až k normálu. Pokud je příčinou cirhózy alkohol, pak úplná abstinence postup nemoci zastaví a umožní běžný život. Jestliže onemocnění překročí hranici destrukci jaterních buněk, kdy je možná regenerace, pak pokračuje poškozování orgánů a dochází ke zhoršení nemoci.

Další účinky alkoholu na organismus

  • Mravenčení a píchání v rukou a chodidlech – k tomuto stavu dochází v důsledku poškození nervů.

  • Ztráta chuti k jídlu a nespavost – příčina je slabost a únava

  • Abstinenční příznaky – záchvaty třesu a pocení při přerušení pití.

  • Delirium tremens – nejvážnější alkoholická porucha psychiky provázená děsivými halucinacemi.

 

Podle průzkumu provedeného pro web pilulka.cz o konzumaci alkoholu na reprezentativním vzorku 1000 respondentů bylo zjištěno:

  • 1,3 milionu Čechů je na hranici rizikového pití
  • 3 % mužů a 1 % žen pijí i v pracovní době a považují to za společensky běžnou věc
  • 5 % mužů a 2 % žen pijí každý den
  • Na pití alkoholu má vliv počet dětí. Rodiče s 3 a více dětmi jsou jedni z nejčastějších abstinentů (29 % z nich), naopak 24 % rodičů s 1-2 dětmi pije až několikrát za týden, to je více než u bezdětných (20 %)

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.