Kód pojišťovny

Dar nejcennější – kostní dřeň

Ilustrační obrázek

Transplantace kostní dřeně se využívá u těch nejmenších dětí i u starších pacientů. Nejčastěji jsou to nemocní mezi 40 až 60 roky. Není však vzácností využití této léčebné metody pro pacienty po šedesátce, samozřejmě pokud jsou v dobré kondici.

Nádorů krve, jak akutních, tak chronických, existuje několik desítek. Dnes se pacienti s leukémií léčí většinou kombinací několika léčebných metod, z nichž hlavní roli hraje chemoterapie. Protože se však pouhou chemoterapií většina krevních nádorů dlouhodobě nevyléčí, je v současnosti stále více využívána transplantace kostní dřeně. To samozřejmě není odebrání dřeně z kostí a její nahrazení jinou, dárcovskou. Na počátku transplantačního procesu jsou pacientovy nemocné krvinky zničeny ozařováním a chemoterapií. Do těla se mu pak vpraví krvetvorné buňky od dárce, aby se v krevním systému následně rozmnožily a vytvořily vlastně novou krev. Jeho krvetvorbu místo původních buněk zajišťují krvetvorné buňky dárce. Příjemce tak může získat transplantací krevní skupinu dárce. A proč se mluví o dřeni? Právě v kostní dřeni tvorba krvinek probíhá.

Velmi nebezpečné jsou akutní leukémie. Jejich příznaky plynou z neschopnosti kostní dřeně tvořit dostatečný počet funkčních krvinek. Patří k nim ztráta energie, rychlá únava a bledost. Nemocní mají také dlouhodobé nebo stále se vracející infekce, krvácení z nosu či z dásní, dělají se jim modřiny, aniž by se uhodili. Chybně si myslíme, že akutní leukémie se týká především dětí a mladých lidí. Ve skutečnosti je to diagnóza, kterou si od svého lékaře vyslechnou lidé po šedesátce. Děti však mají největší šanci, že se vyléčí. V současnosti je dosaženo úspěšného léčení až v 90 % případů akutních leukémií u malých dětí.

Vědci dodnes úplně neznají přesné příčiny vzniku leukémie. Jde obvykle o nešťastnou souhru řady faktorů jak ze strany pacienta (genetické předpoklady, nedostatečnost imunitního systému), tak ze zevního prostředí (viry, chemikálie, záření). Postihnout může kohokoliv bez ohledu na pohlaví a styl života. Jedinou prevencí je žít zdravě, a to z jediného důvodu: zdravé tělo lépe snáší náročnou léčbu.

Vhodný dárce

Hledání dárce vždy začíná mezi členy rodiny, a to nejprve mezi sourozenci pacienta. U nichž je totiž největší naděje, že mají s nemocným zcela shodné transplantační znaky. Ale i tak má taková shoda se sourozencem jen čtvrtinovou pravděpodobnost. U dalších příbuzných (bratranec, sestřenice, děti, rodiče) je pravděpodobnost shody ještě menší. Pro přibližně 75 % pacientů, kteří potřebují transplantaci, musí tedy lékaři hledat potenciálního dárce v databázi dobrovolných dárců kostní dřeně.

Pokud chcete být dárci kostní dřeně, měli byste být ideálně zdraví muži a ženy, které dosud neměly dítě, od 18 do 35 let. Ženy s dětmi nejsou striktně vyloučeny. Neměli byste ale v minulosti prodělat závažné onemocnění ani dlouhodobě užívat léky.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.