Kód pojišťovny

Otoky, otrava krve

Ilustrační obrázek

Ze všech krevních kapilár uniká malé množství tekutiny do okolní tkáně. Za běžných okolností se takto uniklá tekutina odstraní pomocí soustavy lymfatických cév, ale v případě poruchy množství tekutiny v tkáni narůstá a hromadí se buňkami. V konečném důsledku dochází ke vzniku otoku.

Jaké jsou příčiny?

Krev uniká z kapilár z toho důvodu, ž mají velmi tenké stěny a krev probíhající cévami je ze srdce vypuzována pod velkým tlakem. Zčásti se tekutina do krevních cév vrací díky procesu, který se nazývá osmóza. Při osmóze proniká méně koncentrovaný roztok do roztoku koncentrovanějšího přes polopropustnou membránu. Tu zde představují stěny krevních kapilár, uvnitř kterých se nachází koncentrovaný roztok krevních bílkovin rozpuštěných v plazmě, přirozené součásti krve.

Nedostatek bílkovin

Nedostatek bílkovin v krvi, který je zaviněný například podvýživou nebo onemocněním jater je častou příčinou otoků. Rovněž uzávěr drenážní soustavy – krevních nebo lymfatických cév – vede k nahromadění tekutiny v tkáních nebo jejímu ztíženému odtoku. Následkem tohoto stavu může být trombóza, křečové žíly a někdys se vytvoří otoky okolo kotníků.

Selhávání srdce

 K zadržování krve v žilách může vést selhávání srdce. Jestliže ledviny nemohou z nějakého důvodu vyloučit z těla dostatečné množství soli nebo když přijímáme mnoho soli v potravě, dochází ke zvýšení objemu tekutiny cirkulující v krevním oběhu a zrychluje se tak i únik tekutiny z cév do tkání.

Rychlost vylučování soli

Rychlost vylučování soli do moči při normální funkci ledvin na regulaci prostřednictvím hormonu nadledvin. Jejich rovnováha se mění během těhotenství a při menstruaci. V těchto obdobích se také mohou objevit mírné otoky, které jsou způsobené zadržováním soli v organismu.

Zvláštní druhy otoků

Místo, kde se vyskytují otoky ovlivňuje zemská přitažlivost. Z těchto důvodů se  nejčastěji hromadí voda okolo kotníků. V případě, že nemocný většinu času leží, dochází k přesunu tekutiny do oblasti hýždí a bederní krajiny. Pokud dochází k těžkému selhávání srdce nebo ucpání kterékoliv velké žíly v břiše dojde k nahromadění tekutiny v břišní dutině. Podobným způsobem se hromadí tekutina v plicích při selhávání levého srdce (otok plic). Důsledkem je těžká dušnost s kašlem a zpětným sputem, která vyžaduje rychlou lékařskou pomoc.

Jaké jsou příznaky?

Otok kotníků je dobře patrný, pokud je velký, ale menších otoků si ani nemusíte všímat. Tekutina se hromadí nejprve na vnitřní straně kotníku přímo za kloubem. Známkou otoku plic je dušnost v klidu.

Komplikace otoku

Otok kotníku není sám o sobě nijak zvlášť nebezpečný, ale může znamenat příznak vážnějšího onemocnění, například srdečního, které vyžaduje léčbu. Při otoku plic je však nutná okamžitá lékařská pomoc., protože existuje riziko zástavy srdeční činnosti nebo udušení. Při včasném podání vhodných léků dochází k ústupu potíží.

Léčba

Otoky, které jsou vyvolané oslabenými žilami  nebo stárnutím lze zmenšit používáním elastických punčoch, které tekutinu z okolí kotníku a lýtek vytlačí. Jestliže je příčinou otoku srdeční selhání, spočívá léčba v omezení objemu tekutiny v krevních cévách, aby se zmenšila srdeční zátěž. Toho lze dosáhnout léky, které zvyšují vylučování vody a soli v ledvinách.

Tyto léky se nazývají diuretika. Výhodné je, když nemocný přestane přidávat sůl do jídla při vaření. Léčba pomocí močopudných léků vyžaduje v některých případech přívod draslíku v tabletách. Otok plic se léčí rychle pomocí působících diuretik, většinou v podobě nitrožilní injekce. Někdy je potřeba podávat kyslík dýchací maskou. Žilní trombóza se léčí přípravky na zředění krve.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.