Kód pojišťovny

Cvičení očních svalů

Ilustrační obrázek

Uvolněním a relaxací ztuhlých svalů očí dochází k jejich volnějšímu pohybu a snadnějšímu přizpůsobování, a tím k lepšímu vidění. Můžeme cvičit v pohodlném sedu a cvičení by mělo probíhat denně nejlépe 5 minut. Jakmile hlavu maximálně uvolníme, oči mírně povolíme a snažíme se podívat na kořen nosu, pak nejvíce dolů, abychom ve svalech očí cítili určité pnutí. Očima pohybujeme pomalu, pravidelně, bez námahy. Po několika pohybech oči zavřeme a několik vteřin je necháme odpočívat. Uvolněním očním svalů budeme schopni se dívat více nahoru a dolů, než tomu bylo dříve. Tento cvik můžeme opakovat také se zavřenýma očima.

Stranové a uhlopříčné pohyby

Pohybujeme očima intenzivně doprava, pak doleva tak, jak daleko můžeme, avšak nenásilně. Opět odpočíváme se zavřenýma očima. Uvolňováním očí budeme lépe vidět do stran. Cvik opět zopakujeme se zavřenýma očima. Podíváme se intenzivně vpravo nahoru, pak vlevo dolů, vlevo nahoru, vpravo dolů. Cvik vícekrát zopakujeme.

Cvičení akomodace oční čočky

Natáhneme před sebe pravou ruku hřbetem ruky nahoru a zadíváme se na nehet prostředníčku. Nyní ruku pomalu přibližujeme do blízkosti oka. Vzdálíme ji opět, až je natažená. Stále se díváme na prostřední prst.  Nataženou ruku otáčíme do pravé krajní polohy a stále sledujeme prst. Ruku opět navrátíme do střední polohy. Totéž provedeme s levou rukou.

Masáž oční bulvy a očních nervů

Zavřeme oči a ruce zatneme do pěsti a ukazováčky přiložíme na oční bulvu. Protíráme středem oka třikrát, pak pěstmi sklouzneme na spánek a v jeho důlku třeme kloubem ukazováčku, až nás mrazí v zádech. Opět protíráme oči pěstí ruky, avšak nyní jejich spodní část. Provedeme alespoň třikrát. Dále třeme spánky a poté protíráme pěstmi horní část očí pod očními oblouky a opět na spánky. Tímto cvičením, zejména masáží spánků předejdeme také bolestem hlavy.

Čtení

Představuje poměrně namáhavou činnost, zejména při nevhodném a špatném osvětlení. Čtení je však dobrý způsob, jak si udržet aktivní a zdravé oči. Jestliže máme normální zrak, můžeme číst v jakémkoli světle, ale lidé s vadným zrakem, nebo ti, kdo nosí brýle, mají napjaté oči vždy, když čtou. Zakryjeme oči na několik minut dlaněmi a vezmeme knihu noviny a začneme číst ze vzdálenosti, která nám vyhovuje nejlépe. U jedinců, kteří trpí krátkozrakostí, by to mělo být 30-15 cm. U dalekozrakých a vetchozrakých až 60 cm a více. V případě extrémní krátkozrakosti je prospěšné po určitou dobu číst pouze jedním okem, protože vzdálenost pro čtení by mohla být příliš krátká a neumožnila by čtení oběma očima současně. Z těchto důvodů je lepší zakrýt pouze jedno oko, aby se zamezilo zkrucování zraku. Při také střídáme, abychom zabránili jejich únavě. Tímto způsobem přečteme celou nebo polovinu stránky nebo pouze několik řádků.

Mrkání

Jedná se o přídatný cvik, který také uvolňuje oči. Jestliže máme oči otevřené, mrkáme pravidelně, aniž bychom si to uvědomovali. Lidé, kteří mají vadný zrak, mají ztuhlé a napjaté oči a jejich mrkání je vědomé a křečovité. Můžeme se učit mrkat jednou až dvakrát za deset vteřin kdykoliv, zejména při čtení. Tímto způsobem odstraníme napětí a budeme schopni přečíst větší množství textu s daleko menší námahou.

Uvolňování dlaněmi

Pro unavené, špatně vyživované oči je podstatný každodenní celkový odpočinek trvající půl až jednu hodinu. Odpočinek v průběhu dne provádíme tak, že se usadíme co nejpohodlněji, například do křesla, vědomě se uvolníme, abychom měli příjemný pocit. Pak zavřeme oči, zakryjeme je dlaněmi tak, že ruce překřížíme, aby levá dlaň zakrývala pravé oko a pravá levé. Dlaně miskovitě prohneme, aby se nedotýkaly očí a nechaly volný nos. Kolena přitlačíme k sobě a opřeme se o ně lokty. Oči jsou zavřené a co nejvíce uvolněné. Čím černější barvu uvidíme, tím více se oči uvolní. Myšlenky by se měly zaměřit na zrak nebo na příjemné věci. Deset až třicet minut odpočinku denně výrazně zlepší zrak. Jedná se o jednu z nejefektivnějších metod.

Centrální fixace

Centrální fixace znamená vidět nejlépe tam, kam se díváme, protože soustavným zatěžováním zraku brýlemi se centrální část oční sítnice stává méně schopnou přejímat obraz. Je to z toho důvodu, že pomoci brýlí lze využít pouze centrální část sítnice, a když se potom zkoušíme dívat, bez brýlí, zjistíme, že lépe vidíme stranou svého oka než jeho středem. Když se centrální část sítnice zotaví, je možno vidět normálně.

Cvičení

Díváme se na řádek textů, potom se soustředíme na jedno slovo uprostřed řádku. Pak zavřeme oči a představíme si řádek s příslušným slovem mnohem jasněji definovaným a s ostřejším obrysem než zbytek. Zbytek řádku si pak v představě stíráme. Otevřeme oči a postup opakujeme asi pět minut. Pak se pokusíme vidět příslušné slovo co nejjasněji a zbytek řádku co nejšetrněji. Jak se nám bude zrak zlepšovat, zaměříme se místo na slova v řádku pouze na stále menší část slova v řádku, až dojde pouze na písmena.

Pohled čínské medicíny

Smysl zraku má souvislost s vyrovnaností energie čchi v rámci elementu dřeva. Z tohoto důvodu se doporučuje posílit zejména jaterní dráhu a také doplnit zinek a vitamin A.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.