Kód pojišťovny

Arteterapie (léčba uměním)

Ilustrační obrázek
Arteterapie je léčebná metoda, která se začala využívat až ve 30. a 40. letech 20. století. U nás se začala praktikovat asi od 50. let, jako součást psychoterapie v různých léčebných a psychoterapeutických zařízeních. Slovo ars pochází z latiny a znamená umění, terape – léčba. V současné době se s tímto způsobem léčby můžeme setkat na různých seminářích a kurzech, které jsou zaměřeny na hlubší sebepoznávání člověka. Arteterapie využívá výtvarné umění k neverbální komunikaci a pomáhá vizuálně vyjádřit, to co je uloženo velmi hluboko v našem vědomí. Své problémy tak můžeme lépe pojmenovat, rozpoznat jejich příčinu a učíme se je postupně překonávat. Pomocí kresby se mohou terapeutovi poodhalit vlastnosti , rysy a pocity pacienta, které by pomocí běžných metod nezjistil.

Komu může arteterapie pomoci?

  • Při léčbě malých dětí, dospívajících, seniorů.
  • Osobám emotivně labilnějším tzv. „přecitlivělým.“
  • Pacientům, kteří mají ztíženou možnost komunikace, např. v důsledku onemocnění nebo úrazu.
  • Všem, kteří touží po sebepoznání nebo chtějí rozvíjet svou kreativitu, zručnost a fantazii.

Může arteterapie uškodit?

Osobám vážně psychicky nemocným ( zejména v počátečním stavu schizofrenie) a lidem, kteří mají nepřekonatelné zábrany vůči výtvarnému projevu se arteterapie nedoporučuje. Mohlo by to vést ke zvýšenému napětí, úzkosti a depresi. Uzdravení by se tak mohlo ještě více zkomplikovat.

Co má společného výtvarná výchova ve škole a arteterapie?

Ve výtvarné výchově ve škole jde především o hodnotu a dokonalost uměleckého díla. Jde nám o „známku“ a sleduje se výtvarné nadání jednotlivce. Naproti tomu v arteterapii jde o neverbální komunikaci a jejim cílem je dozvědět se něco o „svém já „ nebo o pacientovi. Tato metoda se osvědčila u dětí, protože ty komunikují prostřednictvím malování velice rády a jsou velmi spontánní a otevřené. Při výtvarné činnosti můžeme redukovat psychické napětí a tím dochází k uvolnění a celkovému odreagování. Můžeme pracovat buď jednotlivě nebo ve skupinách a budeme mít tak celou řadu možností rozluštit svou vlastní duši.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.