Kód pojišťovny

Vadné držení těla

Ilustrační obrázek
Podle odborné statistiky má 50 % dětí vadné držení těla. Pod pojmem držení těla rozumíme hlavně tvar a zakřivení páteře, stav svalstva, ale patří zde i aktivita nervosvalové činnosti. Vadné držení těla je způsobeno svalovými dysbalancemi mezi jednotlivými svaly, které jsou na přední a zadní části těla. Ve dvojici svalů má vždy jeden sval tendenci k tuhnutí, jedná se o tzv. posturální svaly a druhý sval má sklon k ochabování – fyzické svaly. Podle toho, který sval je dominantní, dochází k různým funkčním poruchám jednotlivých úseků páteře.

Varianty držení těla

  1. Držení těla s ideálními fyziologickými křivkami
  2. Držení těla, kde jsou zdůrazněné křivky: krční a bederní lordóza, hrudní kyfóza
  3. Držení těla kde jsou všechny tyto křivky zmenšeny
  4. Držení těla s větší hrudní kyfózou

Svalové příčiny jednotlivých dysbalanci

hyperkyfoźa hrudní páteře ( nápadně kulatá záda) – je výsledkem svalové nerovnováhy mezi zkracujícími se prsní svaly ochabujícími mezilopatkovými svaly

hyperlordoźa bederní páteře ( nápadné prohnutí bederní oblasti) – je zapříčiněno zkrácením bederního vzpřimovače a ochablými břišními svaly a dochází k tomu, že bederní páteř se patřičně nerozvíjí

nerovnováha v oblasti pánve ( vysazené hýždě) – na kyčelní kloub působí nerovnováha mezi zkráceným bedrokyčlostehenním svalem a ochablým velkým hýžďovým svalem

nerovnováha v oblasti krku - v oblasti krku jsou proti sobě mohutné šíjové svaly, které se zkracují a ochablé hluboké ohybače krku

Jaké jsou příčiny vadného držení těla?

Typ držení těla je ovlivněn celou řadou faktorů. Počítáme zde genetické vlivy, duševní a tělesné rozpoložení, fyzickou trénovanost. Zde však neplatí pravidlo, že čím je svalstvo více trénované, tím je lepší držení těla! Právě naopak, u některých sportů, kde je trénink příliš intenzivní a jednostranný, dochází k nesprávným pohybovým návykům. Nekompenzované cvičení ještě více napomáhá k vadnému držení těla, nebo dokonce vede k poškození páteře. Proto je důležité pamatovat na prevenci a při sportovním tréninku nebo po něm, dbát na regeneraci a relaxaci organismu.

Jaká je prevence vad držení těla?

Prevence spočívá v pohybové výchově, která by se měla uplatňovat již od kojeneckého věku. Nejlepší příklad je pravidelné cvičení a sportování celé rodiny, nebo alespoň jednoho člena rodiny s dítětem. Jakmile dítě začne chodit do školy, je vhodné nošení školní tašky na zádech nikoliv v jedné ruce. Pokud je dítě oslabené, mělo by mít dvoje učebnice. Školní taška by měla být správně tvarovaná a pevná.

Volte správnou výšku nábytku

Správné sezení a volba židle je důležitým předpokladem pro nácvik správných pohybových stereotypů u dětí. Důležitá je výška sedacího nábytku. Musí odpovídat asi délce dolní končetiny od kolene dolů a mezi sedadlem a psacím stolem musí být dostatek místa k volnému pohybu. Opěradlo musí sledovat fyziologické zakřivení páteře a musí podpírat záda až pod lopatky a současně také umožňovat volný pohyb.Výška psací desky u stolu musí umožnit dítěti pohodlné ohnutí a opření loktů. Nesmíme zapomenout, že během růstu se fyziologické proporce u dětí mění, a tak musíme změnit podle potřeby i nábytek.

Vadné držení těla a jeho terapie

Podle stupně daného postižení se potom odvíjí léčebný postup. U lehčího typu postižení postačí pouze správný pohybový režim a dohled. Po konzultaci s rehabilitačním pracovníkem se vyberou vhodné kompenzační cviky, které pak dítě cvičí pravidelně doma. U těžších postižení je vhodná dlouhodobá tělesná terapie, která vyžaduje velkou spoluúčast i od rodičů. Je vhodné zařadit i skupinové cvičení, hippoterapii a plavání.

Skolióza

Skolióza je vybočení páteře v čelné rovině ( tvarová odchylka). Podle typu zakřívení rozlišujeme několik typu skolióz :
  1. Skolióza C formní (páteř je při ní vybočena do stran od střední čáry jedním obloukem)
  2. Skolióza S formní ( páteř je vybočena do stran od střední čáry dvěma oblouky) – prohnutí je esovité
  3. Skolióza S formní ( páteř je při ní vybočena třemi oblouky) – prohnutí je dvojitě esovité
Skolióza se projevuje již u dětí předškolního věku. Mírnější typ skolióz vidíme často u velkého počtu dětí a to hlavně u děvčátek. Stupeň a klasifikaci skolióz hodnotí odborný lékař – ortopéd, který dále navrhuje další léčebný postup.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.