Kód pojišťovny

Učme své děti cizím jazykům

Ilustrační obrázek
V současné době začínáme žít ve světě bez hranic a znalost jednoho nebo více jazyků se postupně stává zcela samozřejmým požadavkem stále větší části zaměstnavatelů. S výukou cizích jazyků je vhodné začít hned odmalička zcela nenásilně a přirozeně formou hry. Pokud má dítě možnost učit se kromě své mateřčiny ještě druhý jazyk ( např. ve smíšeném manželství), učí se velmi rychle a spontánně a stojí ho to daleko méně sil než v dospělosti. Je to dáno tím, že se učí za zcela přirozených podmínek a za spontánních situací a nemá pak problém přecházet z jednoho jazyka do druhého.

Vývoj řeči a myšlení

Odborné publikace uvádějí, že vývoj řeči a myšlení spolu velice úzce souvisí a vzájemně se doplňují od dvou let věku dítěte. Samozřejmě záleží na tom, jak je dítě vychováváno a stimulováno. Na rozvoj myšlení mají velký vliv. tzv. kreativní hry. Rozvoj fantazie a tvořivosti usnadňuje naučení se něčemu novému a nestojí to tolik námahy.

Existuje ideální metoda, jak zvládnout cizí jazyk?

Na tuto otázku není jednoznačná odpověď. Naprosto ideální je, když v okolí dítěte je osoba, která již od jeho narození mluví pouze druhým jazykem nebo, pokud se doma mluví jinak než ve státě, ve kterém žijeme. Učení druhého jazyka lze přidat také až od třetího roku. Tady je výhodou, že dítě již základy mateřského jazyka má a postupně si je může upevnit.

Kdy je ukončen základní vývoj jazyka?

Jazyk se prakticky rozvíjí celý život, ale jeho základní vývoj je ukončen mezi šestým až sedmým rokem věku dítěte. Druhý jazyk bychom rozhodně neměli přidávat v případě, kdy se nerozvíjí mateřský jazyk. Úroveň řeči hodnotí dětský lékař nebo psycholog, u školních dětí je to pedagog.

Kritéria pro volbu dětských jazykových kurzů

V případě, že vážně uvažujeme o zařazení dítěte do jazykového kurzu, měli bychom zvážit následující kritéria :
  • dítě musí být psychicky zralé a pokud odmítá, do výuku jej nenuťte
  • volte raději kratší a častější kurzy vedené zábavnou formou
  • dejte přednost raději zahraničnímu lektorovi
  • vybraného kurzu se zúčastněte nejprve jako nestranný pozorovatel
  • informujte se na odbornost a pedagogickou zkušenost daného lektora

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.