Kód pojišťovny

Noční pomočování u dětí

Ilustrační obrázek
Enuréza, neboli bezděčné pomočování ( zejména v noci) u dětí je velmi citlivý problém, který je pro dítě obzvlášť ponižující. Proč tato porucha vlastně vzniká? Pokud se noční pomočování projeví po jednom roce naprosté čistotnosti, může se jednat o poruchu psychologického původu ( sekundární enuréza). Znamená to tedy, že dítě v nějakém ohledu psychicky trpí. Je tedy bezpodmínečně nutné pátrat po důvodu a dítěti zajistit klid ( problémy v rodině, stresy ve škole, šikana...).

Zdravotní problémy

Jestliže se dítě pomočuje odjakživa, příčina je většinou v nedostatečné vyvinutosti močového měchýře. Ať už je příčina jakákoli, u dítěte to vyvolává velký pocit viny a psychického utrpení. V takovém případě je potřeba dítěti vysvětit, že močový měchýř se vyvíjí u některých lidí rychleji a u jiných pomaleji.

Vždy ctěte soukromí dítěte

Každý rodič by měl přistupovat k tomuto problému s citem a než začne svému dítěti peskovat za mokré prostěradlo, měl by si o nočním pomočování něco přečíst! Věty typu: „ Teď už jsi velký, to je, ale ostuda apod.“ by měly být naprosté tabu. Také je nutné poučit i ostatní sourozence a povědět jim, že noční pomočování je naprosto soukromá věc, o které se na veřejnosti nemluví. Není výjimkou, že tímto problémem trpí častěji děti z rozvedených rodin a děti, které vyrůstají s nevlastními sourozenci. To jen dokládá, že psychika úzce souvisí s atmosférou a rodinným klimatem ( a to samozřejmě nejen u dětí).

Jak přistupovat k dítěti, které trpí enurézou?

Pokud dítě trpí enurézou, je potřeba si s ním v klidu pohovořit tak, aby ho to neponižovalo a učinit určitá opatření. Při nočním pomočování dejte na prostěradlo gumovou podložku a přikryjte ji silnou savou plenou. Dítě nebude mít takové výčitky, že vám přidělává práci navíc. K uzdravení dítěte je vhodná také spolupráce pediatra a v nutných případech i psychologa.

Vzdor

Někdy se stává, že batole umí kolem druhého roku udržovat čistotu, ale začne se znovu pomočovat.V případě, že se nejedná o poruchu ledvin nebo zánět, může dítě zvolit pomočování jako druh protestu. Abychom problém zdárně odstranili, nesmíme šetřit chválou při úspěchu na nočníku a při suché plence.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.