Kód pojišťovny

Alexanderova metoda

Ilustrační obrázek
Alexanderova metoda patří do technik netradiční terapie. Tato metoda byla objevena na přelomu 19. a 20. století australským hercem Frederickem Matthiasem Alexanderem. V průběhu představení se mu stávalo, že mu selhával hlas, a i když byl ve velmi dobré péči lékařů, jeho potíže neustávaly. Začal si uvědomovat strach, že v průběhu představení zapomene text a diváci mu nebudou rozumět. Jeho myšlenky v něm vyvolávaly neustálý pocit napětí a stresu. To vše se odráželo svíráním hlasivek a strnulosti těla. To, že naše mysl ovlivňuje naši fyzickou stránku je stará známá věc. F. Alexander vypracoval soubor cviků, kterým uvolnil celé tělo a naučil se postupně zvládat svůj psychický postoj k vlastnímu vystoupení. Své zkušenosti předával dál svým studentům herectví.

Recept je jednoduchý

Základní myšlenkou této metody je dát do souladu naši mysl a tělo. Pomocí této metody se můžeme naučit nejen správnému držení těla, ale i odstranit mnohé tělesné zlozvyky. Ke správnému držení těla je nutná souhra a koordinace svalů. Přitom bychom však měli vydávat minimální svalovou námahu. Při každodenních činnostech zapojujeme příliš mnoho svalů a postupně si tak osvojujeme některé zlozvyky. Ty jsou pak příčinou řady potíží v oblasti páteře a vnitřních orgánů. V páteři pak mohou nastat změny, které se jen obtížně napravují.

Co všechno technika zahrnuje?

Součástí techniky je i opakování zcela běžných úkonů všedního dne. Terapeut nebo učitel předvádí, jak mají vypadat jednotlivé správné polohy. Začíná se od jednoduchých pohybů hlavy a postupně se přechází na složitější pohyby, chůzi, sezení, vstávání, gestikulace, mluvení. Pro lepší kontrolu se nácvik této metody provádí před zrcadlem. Součástí této techniky je osvojení správného dýchání a relaxace. Dokonalá artikulace a koordinace gest je zvláště důležitá v uměleckých profesích.

Každý může ovlivnit své zdraví

Alexanderova technika je doporučována zájemcům jakéhokoli věku, protože každý z nás se může podílet na svém duševním i fyzickém zdraví. Součástí této metody je série přednášek a pak následuje individuální výuka. Osvojení Alexanderovy techniky se již osvědčilo nejen lidem pracujících v uměleckých oborech ( tanečníkům, herců, moderátorům), ale i lidem, kteří musí často předstupovat před veřejnost.

Co si můžete vyzkoušet sami doma

Sami si můžete vyzkoušet některé praktické pokusy, které vám pomohou pochopit základy Alexanderovy techniky. Postavte se čelem před zrcadlo a mějte zavřené oči. Udělejte si vjemový obraz toho, jak vypadá váš postoj (umístění dolních končetin, pozice ramen, postavení hlavy a břicha). Nyní otevřete oči a porovnejte, jak jsou přesné vaše představy s realitou. Je důležité pozorovat své tělo do nejmenších podrobností. Pak si vyzkoušejte promlouvat k zrcadlu, jako ke svému příteli, co máte dnes v plánu apod. Později si vyzkoušejte něco náročnějšího ( část nějaké odbornější přednášky) a všimněte si, jak se změnilo vaše postavení ramen a vaše celkové držení těla. Podrobně můžete také sledovat, co se odehrává ve vašem obličeji.

Pohled z boku

Stejné cvičení můžete také provést při postoji bokem k zrcadlu. Registrujte svůj pohyb hlavy a sledujte stav čelisti a krku. Cítíte napětí? Mnozí z nás máme ve zvyku zatínat čelisti pevně a výrazně. Toto jednoduché cvičení si můžeme vyzkoušet při klidném slovním projevu. Pak si pro porovnání můžeme vytvořit představu, že promlouváme k většímu počtu osob.

Vztah hlavy a krku

Vztah vlastních pohybových návyků velice ovlivňuje napětí ve svalech a může narušit tělesnou koordinaci a rovnováhu. Alexander vypozoroval, že když je hlava při mluvení tažena příliš dozadu, lapáme po dechu a tlačíme hruď nahoru. Tyto sklony jsou celkem běžné a při vyzkoušení zjistíte, že se to týká i vás. Někteří lidé mají tendenci tlačit ramena dozadu, jiní zase dopředu. Je třeba podrobněji zkoumat tyto tělesné zákonitosti a pracovat na odstranění některých nedostatků.

Kde je chyba

Alexander trávil dlouhá léta tím, že zjišťoval, které pohyby vytvářejí funkční problémy. Zdůrazňuje, že změn k lepšímu lze dosáhnout jedině tehdy, jestliže zjistíme pravou příčinu. Strávil hodně času a úsilí nad činnostmi o kterých se domníval, že jsou tím správným řešením a neustále svou techniku ověřoval.

Jednota mysli a těla

Principy Alexanderovy techniky může využívat každý fyzioterapeut, který uznává principy jednoty duše a těla. Může tak ovlivnit příznaky vzniklých potíží a přispět k rychlejšímu odeznění bolesti.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.