Kód pojišťovny

Rozvíjíme logické myšlení

Ilustrační obrázek
Všichni rodiče si přejí, aby se jejich dítě zdárně vyvíjelo a rostlo postupně v samostatnou bytost, která bude umět řešit různé životní situace. K tomu je zapotřebí hlavně logické myšlení, bez kterého se nikdo z nás neobejde. Od kolika let jsou děti schopny logicky uvažovat a vnímat co se kolem nich děje? Psychologové uvádějí, že kolem třetího až čtvrtého roku věku je možno rozvíjet a podporovat logické myšlení. K tomuto účelu mohou sloužit různé stolní hry a skládačky. Dítě získává potupně jednotlivé impulsy a učí se používat jednotlivé pomůcky. Takovou nejvhodnější logickou pomůckou jsou puzzle.

Hračky střídejte

Mějte na paměti, že děti si umí různé hry zapamatovat a jakmile přijdou záhadě na kloub, přestávají přemýšlet a pracují po paměti. Snažte se svým dětem proto poskytnout co nejvíce možností a podnětů k přemýšlení. Hračky a skládanky postupně střídejte. Vybírejte hračky podle věku dítěte a začínejte s těmi nejjednoduššími a postupně zvyšujte jejich obtížnost. Děti v předškolním věku si rády hrají s technickými stavebnicemi, protože ty rozvíjí paměť a prostorové vnímání. Vhodnou hrou k vyplnění volného času je pexeso, které dokáže zaujmout i čtyřleté děti.

Hodně komunikujte

Se svými dětmi hodně mluvte a dávejte jim možnost, aby se nad věcmi a problémy mohly samy zamýšlet. Vysvětlujte dětem, jak fungují věci, které je obklopují a jaké mezi nimi existují vazby. Abychom přispěli k intelektuálnímu rozvoji svých dětí, učte je skládat různé hlavolamy a konstrukční stavebnice. Naučte je, že celek se skládá z různých částí, které mají své místo a své opodstatnění.

Učte své děti soustředění

Aby se děti mohly něco nového naučit, musí zvládnout základní věc a tou je schopnost soustředění. Při osvojení nové dovednosti našeho dítěte se učíme trpělivosti také my dospělí. Pokud dítě nemá problémy se soustředěním, lépe se adaptuje ve škole a bude se také snadněji učit. Spolu s různými zábavnými činnostmi se rozvíjí i jemná motorika, schopnost samostatnosti, zraková a sluchová paměť. Jestliže má dítě příležitost a možnost hrát si s vrstevníky nebo rodiči je daleko aktivnější a učí se rychleji než kdyby si hrálo samostatně. K pochopení jednotlivých vztahů a událostí je také třeba seznámit předškoláka s pojmem čas (co přítomnost, budoucnost, minulost.).

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.