Kód pojišťovny

Srdeční arytmie

Ilustrační obrázek

Pojem srdeční arytmie znamená poruchu srdečního rytmu, kdy může dojít buď k zpomalení srdečního frekvence - bradykardie ( bradyarytmie) nebo k jejímu zrychlení a pak hovoříme o tachykardii ( tachyarytmie). Arytmie se mohou objevovat záchvatovitě. Ty trvají několik minut a nebo mohou trvat delší dobu - hodiny, dny, roky.

Projevy srdeční arytmie

Pacient trpící arytmií si stěžuje na přeskakování srdce, jeho nepravidelnost, rychlou akci a potíže mohou být doprovázeny bolestí na hrudi a dušností. Také může dojít k poruše vědomí, zvýšené únavnosti, slabosti a nevolnosti a pacient může mít pocit na omdlení a točení hlavy ( vertigo). Snižuje se tolerance k námaze a může se projevit srdeční selhání.

Příčiny vzniku srdeční arytmie

Srdeční arytmie mohou být projevem srdečního onemocnění nebo se mohou vyskytovat  u pacienta se zdravým srdcem. Jejich vznik může být spjat s poruchou vnitřního prostředí ( porucha metabolismu stopových prvků) nebo na základě hormonální poruchy. Arytmie mohou vést ke vzniku poruchy srdeční svaloviny, vzniku srdečního selhání nebo také mohou vést dokonce k náhlé smrti. Mohou být doprovázeny cévní mozkovou příhodou nebo embolizací do cév.

Léčba srdeční arytmie

Při léčbě srdeční arytmie se postupuje individuálně a lékař se snaží odstranit příčinu arytmie, pokud je známá. Vždy se musí brát v úvahu typ onemocnění a závažnost příznaků arytmie. V průběhu léčení se používají léky a moderní metody, jakými jsou kardiostimulátor, radiofrekvenční ablace nebo kardioverter- defibrilátor. Pro objasnění těchto metod si je stručně popíšeme a vysvětlíme.

Kardiostimulátor

Kardiostimulace je základní terapií u pacientů se srdeční arytmií. Základem této metody je stimulace srdce v impulsech, které vedou ke stažení srdce. Trvalá stimulace se provádí pomocí elektrod, které jsou zavedeny do srdce a připojené ke kardiostimulátoru, který je umístěn v podkoží. Baterie stimulátoru mají životnost 5 - 10 let. Stimulátor však vyléčí jen danou arytmii a neléčí základní onemocnění.

Radiofrekvenční ablace

Tento způsob léčení patří k moderním způsobům léčení tachyarytmií. Podstatou této metody je zavedení katétrů ( cévek) přímo do srdce. Lékař pomocí katétru mapuje EKG a zjistí příčinu arytmie. Jestliže je nález vhodný k řešení, pak lze do této oblasti aplikovat radiofrekvenční energii, která způsobí místní tepelnou nekrózu. Tato plocha nekrózy je malá a tím se zničí místo, kde arytmie vzniká. Účinnost této metody je velmi vysoká ( až 98%) a  výskyt komplikací je minimální.

Kardioverter - defibrilátor

Kardioverter - defibrilátor je přístroj, který pomocí zavedené elektrody v srdci monitoruje EKG zevnitř srdce a v případě vzniku závažné arytmie zahájí příslušnou terapii ( rychlou stimulaci srdce nebo elektrický výboj). Tento přístroj je však používán u pacientů s vysokým rizikem náhlé smrti. Ke komplikacím u tohoto výkonu může dojít velice vzácně. Je možné pouze krvácení z rány, vznik vzduchu v plicní dutině nebo může dojít k proděravění srdce. Přístroje jsou implantovány pouze ve vybraných centrech a použití tlakového přístroje schvaluje komise. Hlavním důvodem je především vysoká cena přístroje a také i vysoká odborná náročnost.

Rekonvalescence pacientů

Pacientům, kterým byl aplikován kardioverter - defibrilátor se musí dodržovat předepsaná lékařská doporučení. Po propuštění pacienta do domácího ošetření se doporučuje minimálně první měsíc opatrně ošetřovat ránu, omezit koupání a využívat spíše sprchu a v případě jakékoli změny je nutné kontaktovat ošetřujícího lékaře. Je nutné také omezit pohyb horní končetinou, která sousedí s přístrojem a vynechat sekání trávníku, neumývat okna apod. Mobilní telefon by měl pacient používat na opačné straně ucha než je operovaná strana a neměl by se zdržovat zbytečně v oblasti elektrických přístrojů. Je nutné užívat předepsané léky.

Úprava srdečního rytmu

Úprava srdečního rytmu pomocí elektrického výboje je specializovaný výkon, který se používá při fibrilaci síní nebo komorových arytmií.Tento výkon se provádí v celkové anestézii, kdy se pomocí elektrod aplikuje elektrický výboj. V případě, že je tento výkon prováděn plánovitě, je nutné pacienta připravit. Tato příprava se týká naředění krve. Ta se provádí proto, aby se předešlo pooperačním komplikacím.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.