Kód pojišťovny

Kouření jako riziko kardiovaskulárních onemocnění

Ilustrační obrázek

Tabákový kouř obsahuje 2000 - 4000 chemických látek. Z tohoto počtu je 60 - 100 prokázaných nebo podezřelých karcinogenů ( látky způsobující rakovinu). Vliv kouření a jeho negativní dopad je všeobecně znám, avšak podle statistik je počet kuřáku nadále dosti vysoký. Kysličník uhelnatý snižuje dodání kyslíku do tkání a kouření zvyšuje srážlivost krve, zhoršuje hladinu LDL cholesterolu a také triglyceridů. Kouření způsobuje 25% onemocnění srdce a srdeční infarkt je u kuřáků dokonce 3 -5x častější.  Riziko onemocnění stoupá s každou vykouřenou cigaretou.

Negativní dopad kouření

 • Na následky kouření umírá ročně 3 miliony lidí.
 • 80 -90% pacientů se zhoubným nádorem plic jsou kuřáci.
 • Kuřáci mají daleko horší stav pleti a pokožky.
 • Kouření zhoršuje potenci.

Proč přestat kouřit?

Kouření je velice silná závislost a předpokladem úspěchu odvykání kouření je silná vůle a vlastní přesvědčení, že s kouřením opravdu chceme přestat. Jasným signálem k odložení cigarety je vážné onemocnění, ale to už bývá většinou pozdě.

Odborná pomoc

Velká většina kuřáků se pokouší přestat s kouřením bez cizí pomoci, ale úspěšnost těchto pokusů bývá nízká. V současné době bývá již v každém větším městě poradna pro odvykání kouření a zde vám ochotně a bezplatně poradí, jak přestat a vydržet bez cigarety.

Farmakoterapie

Jako podpůrnou terapii lze zvolit náhradní terapii nikotinem nebo terapii Bupropionem. Náhradní terapie nikotinem je založena na principu potlačení abstinenčních příznaků. Tato metoda je vhodná u středně těžkých a těžkých kuřáků. Abstinenční příznaky se projevují nutkavou touhou po  cigaretě, podrážděností, neklidem, nesoustředěností, úzkostí a někdy se může projevit také spánková dysharmonie a sklon k plačtivosti.

Žvýkačky

Žvýkání se hodí např. pro ty kuřáky, kteří mají kožní alergii na náplast. Před užitím je nutno podrobně prostudovat příbalový letáček a seznámit se s pravidly správného žvýkání a dávkování.

Náplasti

Aplikace pomocí náplasti se stává velmi oblíbenou pro svůj jednoduchý způsob aplikace. Doba užívání náplastí je nejméně osm týdnů, obvykle však dvanáct týdnů. U kuřáka, který je silně závislý, může dojít ke krizi a tak někdy potřebuje zvýšit hladinu drogy ve svém organismu. V takovém případě je vhodné přidat k náplasti žvýkačku s nikotinem nebo nasální sprej. Nasální sprej se používá pro rychlý účinek nikotinu a přes nosní sliznici se nikotin vstřebává rychleji, ale někdy může dojít k dráždění sliznice.

Jiné alternativní postupy

Jako podpůrný prostředek pro odvykání kouření můžeme použít také akupunkturu nebo reflexní terapii, či hypnózu.

Jak přestat s kouřením?

 • Nejprve je nutné si určit přesně den D od kterého jsme se rozhodli s kouřením přestat.
 • Koupíme si dopředu potřebné preparáty a dopředu musíme odstranit ze svého okolí cigarety a vše, co má s naším kouřením nějakou souvislost.
 • Zvolte si dopředu náhradní činnosti za kouření.
 • O svém úmyslu přestat s kouřením informujte své okolí a poproste své přátele kuřáky, aby ve vaší nepřítomnosti pokud možno nekouřili.
 • Změňte své denní stereotypy.
 • Svou tělesnou aktivitu postupně zvyšujte na 2- 3x týdně.
 • Mějte pod kontrolou svou tělesnou hmotnost a jezte v souladu se zdravým jídelníčkem. Při odvykání kouření může dojít k přibývání na váze, v důsledku nadměrné konzumace sladkých a tučných jídel.
 • Obklopte se lidmi, kteří vás budou ve vašem snažení podporovat a utvrdí vás ve správnosti vašeho počínání. 
 • Za své snažení se odměňujte a dopřejte si nákup, který vám udělá radost. 
 • Často si opakujte důvody pro které jste se rozhodli s kouřením přestat.
 • Myslete na pozitiva, která vám toto rozhodnutí přinese.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.